Povinné ručení

Ušetřete na povinné ručení

V České republice existují dvě metody jak si můžete zabezpečit své finanční ztráty. Povinné ručení a havarijní pojištění. Samozřejmě jsou ještě tyto dvě hlavní pojištění doplněna dalšími připojištěními a mnoha kombinacemi jako je například pojištění skel, živelné pohromy, odcizení a mnoho dalšího, aby jste své vozidlo ochránily a hlavně sebe a své peníze.

Povinné ručení platit/neplatit?

Jde o zákonné pojištění vozidel, které představuje právě povinné ručení. Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla na pozemních komunikacích. Toto pojištění musí uzavřít jakýkoliv vlastník motorového vozidla, které má přidělenou registrační značku, technický průkaz nebo jinak využíváno k provozu na pozemních komunikacích. Pokud neuzavřete povinné ručení a provozování motorového vozidla na pozemních komunikacích v České republice se držitel vozidla vystavuje řadě pokut. Především jde o pokutu udělenou přímo za nepojištěné vozidlo při běžné kontrole, která se může dostat až do výše 40 000 Kč. Také při nepředložení průkazu o uzavřeném povinném ručení hrozí sankce až do výše 3 000 Kč, která se vztahuje i na nepodepsaný doklad o uzavřeném povinném ručení (zelenou kartu). Dále je neplatičům zpětně spočítána částka za počet dní bez povinného ručení. Jde o sazbu podle druhu vozidla do hodnoty 300 Kč za každý den bez pojištění. Navíc se vystavuje řidič velkému osobnímu dluhu, když zaviní nehodu řidič bez povinného ručení, musí uhradit škodu vzniklou na poškozeném automobilu ze své kapsy! Nejdříve zaplatí škody Česká kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu, ale poté tato částka bude vymáhat po majiteli vozidla. Z těchto údajů tedy jasně vyplývá, že provozování vozidla bez řádně uzavřeného povinného ručení je krajně rizikové a v konečném důsledku se může velmi prodražit. Pro nejlevnější pojištění využijte náš online formulář.

Připojištění vozidel

K havarijnímu a povinnému pojištění možné sjednat i další doplňková pojištění, nazývají se připojištění. Nejvíce se připojišťuje poškození skel, sedadel a zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění náhradního vozidla či pojištění asistenčních služeb a právní ochrany a další.

BONUSY A MALUSY

Pokud uzavíráte nové povinné ručení měl by se brát velký ohled na předchozí pojištění. Respektive bezeškodní průběh. Pojišťovny nahlížejí do ČKP (Česká Kancelář Pojistitelů) a pohlížejí na bezeškodný průběh po dobu trvání smluv. Pokud se vám zdá, že platíte moc za povinné ručení vyplňte formulář zde a vypočítejte si kolik chcete platit ročně. Neuvěříte ale změnou pojišťovny, ušetříte až 60% z toho co jste zvyklí platit. Více informací zde

Přidat komentář